REKLAMA
REKLAMA

Warunki uczestnictwa


Uczestnictwo:


1. Aby wziąć udział w ankiecie nagród organizowanej przez goal.pl, uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i być rezydentem w Polsce.

Jak wziąć udział:


1. Udział w ankiecie z nagrodami jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnicy muszą wypełnić formularz dotyczący swoich preferencji dotyczących
zakładów.
3. Uczestnicy mogą wypełnić formularz tylko raz.
4. Udział w badaniu grup fokusowych jest otwarty od 01.04.2020 i kończy się 31.07.2020
5. Odpowiedzi uczestników zostaną wykorzystane do zrozumienia informacji o zakładach bukmacherskich w Polsce, aby ostatecznie zdecydować o zwycięzcy Polskich Nagród Bukmacherskich
6. Trzech uczestników otrzyma nagrody.
7. Osoba, która jako 50, 100 i 300 wypełni ankietę otrzyma nagrodę. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej goal.pl w dniu 03.08.2020. Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami w celu przekazania nagród.

Nagrody:


1. Zwycięzcy otrzymają 150 PLN za pośrednictwem Skrill.
2. Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami w celu uzgodnienia szczegółów przekazania nagród.
3. Organizatorzy przekażą nagrody w ciągu maksymalnie 30 dni od ich rozliczenia i weryfikacji.
4. Nagroda nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Dane osobiste:


Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe uczestników w bezpieczny sposób do końca Polskich Nagród Bukmacherskich w 2021 roku. Odpowiedzi, które otrzymujemy dzięki tej ankiecie, są dla nas ważne, aby ostatecznie zdecydować o zwycięstwie w Polskich Nagrodach Bukmacherskich. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do prywatności.

Naruszenie zasad:


Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia/usunięcia głosów w przypadku stwierdzenia naruszenia (np. wielokrotnego głosowania) przez uczestników ankiety.

W takim przypadku organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszy głos, a uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie weźmie udziału w losowaniu nagród.

Skargi:


Wszelkie kwestie lub wątpliwości, które nie mają jasnych wytycznych w powyższych zasadach, zostaną rozpatrzone według zasad polskiego prawa.

Jeśli chcesz zakwestionować niektóre z naszych decyzji, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres sodonnell@bettercollective.com nie później niż 01.08.2020. Wszelkie ewentualne spory prawne podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przed właściwymi sądami