Polityka Prywatności

Ta Polityka ma na celu poinformowanie Ciebie, odwiedzającego naszą stronę internetową, o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane podczas przeglądania serwisu Goal.pl. Jesteśmy właścicielem tej strony internetowej i jesteśmy uważani za administratora Twoich danych osobowych. Jesteśmy: Better Collective A/S, 1253 Kopenhaga (Hovedstaden), Dania (DK).

Ta Polityka prywatności może być co pewien czas modyfikowana. Przejrzyj ją pod kątem wszelkich istotnych lub drobnych modyfikacji, które mogły zostać wprowadzone w ostatnim czasie. Nasza Polityka jest również poddawana przeglądowi raz w roku.

Niniejsza Polityka prywatności została sprawdzona 1 stycznia 2023 r


Dane, które przetwarzamy

Dlaczego?

 • Dane identyfikujące
 • Nagrania
 • Prywatne zwyczaje i zainteresowania
 • Treści, które tworzysz

Jak wykorzystujemy Twoje dane

W jaki sposób?

 • Odróżnienie Cię od innych zarejestrowanych użytkowników
 • Komunikowanie się z Tobą
 • Dostosowanie naszej usługi
 • Analityka i statystyka
 • Dostarczanie nagród
 • Personalizacja profilu

Strony trzecie, które przetwarzają Twoje dane

Co oni robią?

 • Członkowie naszej grupy firmowej
 • Podmioty, które regularnie pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi
 • Organy publiczne i organy ścigania, jeśli to potrzebne

Twoje dane osobowe możemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu regularnego świadczenia naszych usług i/lub dalszego rozwoju naszych usług.


Wykorzystujemy pliki cookies

Używanie plików cookies umożliwia nam usprawnienie nawigacji w serwisie, analizę zachowań na stronie każdego, kto ją odwiedza, promowanie naszych produktów oraz dostarczanie treści pochodzących od osób trzecich. Za pomocą plików cookies przetwarzamy standardowe informacje z logów stron internetowych oraz szczegóły dotyczące wzorców zachowań osób odwiedzających naszą witrynę.


Kiedy i jak zbieramy dane

Na jakiej podstawie?

Możemy przetwarzać różne kategorie Twoich danych osobowych w celu świadczenia Ci naszych usług, poprawy Twojego doświadczenia z korzystania z naszych usług, dalszego rozwoju naszych usług oraz zapewnienia i utrzymania regularnej funkcjonalności serwisu goal.pl, na podstawie:

 • Wyrażonej zgody
 • Uzasadnionego interesu

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów, które określiliśmy.


Twoje prawa

Co mogę zrobić?

 • Prawo dostępu
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do poprawiania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do złożenia skargi

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojej prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

Dane, które przetwarzamy

Używając usług tej Strony, możesz ujawnić różne informacje, włączając w to takie, które mogą być uznane za dane osobowe. Kiedy Twoje dane są przetwarzane, jesteś uznawany za podmiot danych i jesteś uprawniony do korzystania ze swoich praw gwarantowanych Ci przez prawo ochrony danych UE oraz tych wyjaśnionych w tej Polityce Prywatności. 

Biorąc pod uwagę fakt, że określamy cele i środki przetwarzania danych osobistych na tej Stronie, jesteśmy prawnie uznawani za administratora Twoich danych osobistych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania Twoich danych osobistych, ale również zobowiązuje nas do ich ochrony w sposób opisany przez prawo ochrony danych UE, a w szczególności przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), i tę Politykę Prywatności.

Pamiętaj, że nie wszystkie wymienione kategorie danych osobowych będą przetwarzane, jeśli zdecydujesz się ich nie ujawniać. Ponadto różne kategorie będą przetwarzane w różnych sytuacjach. Przeczytaj więcej o celach przetwarzania Twoich danych osobowych w sekcji „Jak wykorzystujemy Twoje dane” niniejszej Polityki.

Przetwarzamy (bądź możemy przetwarzać) różne rodzaje twoich danych. Poniżej znajdziesz informacje o tym, które dane przetwarzamy, a także ich podział na kategorie.

Dane identyfikujące

Dane Identyfikacji Osobistej (DIO)

Kiedy zakładasz konto na tej Stronie, przetwarzamy twój e-mail oraz nazwę użytkownika. Możesz również podać swoje imię oraz nazwisko, miejsce zamieszkania i rok urodzenia do wiadomości naszej oraz innych użytkowników.

W przypadku, gdy zdecydujesz się wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Twój adres e-mail oraz nazwę użytkownika, których użyłeś do założenia konta. Jeśli zarejestrujesz się do konkursu za pośrednictwem kont w portalach społecznościowych lub innych platform, przetwarzane będą również Twoje dane uwierzytelniające.
 • W przypadku wygranej w konkursie będziemy przetwarzali:
  – Imię i nazwisko zwycięzcy, kopię dowodu osobistego oraz adres pocztowy.

Dane Identyfikacji Elektronicznej

Kiedy logujesz się na tej Stronie, przetwarzamy IP urządzenia, którego używasz, rodzaj i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego, a także czas zalogowania.

Nagrania

Obrazy

Jeżeli zechcesz, możesz udostępnić zdjęcie profilowe. Może to być zdjęcie przedstawiające Ciebie lub jakikolwiek inny obrazek, który chcesz połączyć ze swoim kontem.

Prywatne zwyczaje i zainteresowania

Śledzeni/śledzący

Przetwarzamy informacje na temat użytkowników, których decydujesz się śledzić oraz tych, którzy śledzą Ciebie.

Preferencje

Przetwarzamy informacje o Twojej ulubionej drużynie, lidze oraz zawodniku, jeżeli zdecydujesz się na ujawnienie ich na Stronie. Używając naszego centrum Preferencji, możesz określić rodzaj treści, które chcesz otrzymywać drogą mailową. Będziemy również wiedzieć, jeśli polubisz lub udostępnisz nasze treści na swoim profilu w sieci społecznościowej.

Treści, które tworzysz

Na tej Stronie możesz komentować artykuły, które czytasz.

Będziemy również przetwarzali informacje o Twoich typach i wynikach.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Korzystając z naszych usług możesz ujawnić różne kategorie danych osobowych. Możesz sprawdzić, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w sekcji „Rodzaje danych, które zbieramy” niniejszej Polityki. Pamiętaj, że nie wszystkie wymienione kategorie danych osobowych będą przetwarzane, jeśli zdecydujesz się ich nie ujawniać. Ponadto różne kategorie będą przetwarzane w różnych sytuacjach.

Sprawdź poniżej cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane identyfikujące

Twoje DIO, które przetwarzamy, kiedy stworzysz konto (e-mail i nazwa użytkownika) mają na celu odróżnienie Cię od innych użytkowników. Ponadto, Twój adres e-mail używany jest, abyśmy mogli zakomunikować Ci wszelkie zmiany dotyczące Twojego konta lub naszych usług, a także do przesyłania Ci ofert reklamowych, jeśli się na to zgodzisz. Ty decydujesz, czy chcesz podać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Te informacje mogą przyczynić się do personalizacji Twojego konta oraz rozwoju Twoich kanałów komunikacji z nami i innymi użytkownikami.

Przetwarzanie ww. danych jest również niezbędne do celów uwierzytelnienia (rejestracji do konkursu) oraz wyróżnienia uczestników. Adresy e-mail będą również wykorzystywane do kontaktu ze zwycięzcą konkursu. Nazwy użytkowników mogą być również wykorzystywane do publikowania informacji o zwycięzcy na naszej stronie internetowej. Prosimy być świadomym, że musimy ogłosić, kto jest zwycięzcą konkursu, zgodnie z obowiązkiem przejrzystości regulowanym przez odpowiednie przepisy krajowe.

Przetwarzanie imienia i nazwiska zwycięzcy jest niezbędne do dostarczenia nagrody. Przetwarzanie kopii dowodu tożsamości zwycięzcy jest niezbędne do zapewnienia spełnienia wymogów prawnych dotyczących progu wieku dla hazardu oraz do identyfikacji zwycięzcy w celu dostarczenia/wypłaty nagrody. Adres pocztowy będzie przetwarzany w celu dostarczenia nagrody.

Przetwarzamy adres IP urządzenia, którego używasz, aby umożliwić komunikację pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem, a także, aby określić w przybliżeniu Twoje położenie geograficzne, które może zostać użyte do dalszego usprawnienia naszych usług (na przykład pokazywanie Ci treści w Twoim języku lub gier hazardowych, które są legalne w Twoim kraju), a także w celu analizy oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Przetwarzanie szczegółowych danych na temat Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego jest konieczne, abyśmy mogli zapewnić Ci prawidłowe działanie naszych usług. Czasem również będziemy potrzebować tych danych, aby rozwiązywać ewentualne problemy techniczne.

Nagrania

Możemy przechowywać Twoje zdjęcie profilowe, aby umożliwić ci spersonalizowanie Twojego profilu na naszej Stronie.

Prywatne zwyczaje i zainteresowania

Informacje o osobach, które śledzisz oraz tych, które śledzą Ciebie, są dostępne wszystkim użytkownikom i odwiedzającym tę Stronę. Uważamy, że transparentność jest bardzo ważną wartością, i z tego powodu pozwalamy każdemu z użytkowników, potencjalnych użytkowników, a nawet każdemu z odwiedzających tę Stronę oceniać wiarygodność innych użytkowników Strony i dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Przetwarzamy informacje o Twojej ulubionej drużynie, lidze oraz zawodniku, aby zapamiętać Twoje preferencje i dostarczać ci lepiej dostosowane do Ciebie treści. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas maile, możesz wybrać treści, o których chcesz być informowany.

Przetwarzamy informacje o treściach z naszej Strony, które polubiłeś lub udostępniłeś, używając swojego konta na portalu społecznościowym, abyś mógł dzielić się nimi ze swoimi znajomymi na tym portalu.

Treści, które tworzysz

Pozwalamy Ci na pisanie komentarzy na tej Stronie, ponieważ zależy nam na Twojej opinii. Jest ona kluczowa w ulepszaniu tej Strony, a w ten sposób możesz się nią podzielić z innymi użytkownikami.

Informacje o Twoich typach i wynikach są niezbędne do przygotowania statystyk uczestników i skutecznego przeprowadzenia konkursu.

Kiedy i jak zbieramy dane

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności danych identyfikacji elektronicznej, może opierać się na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu poprawy skuteczności naszego produktu i naszej usługi, mierzeniu bieżącej skuteczności kampanii reklamowych, które są realizowane w naszym serwisie, rozwiązywaniu problemów technicznych w przypadku ich wystąpienia, uniemożliwienia ponownej rejestrację użytkownika w serwisie w przypadku jakiegokolwiek wykroczenia lub nadużycia tożsamości. Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby umożliwić komunikację między Twoim urządzeniem a naszym serwerem oraz określić Twoją przybliżoną geolokalizację, która może być dalej wykorzystywana do personalizacji usług oraz do celów analitycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dostęp do naszej strony internetowej i zawartych na niej treści jest bezpłatny. Chcemy, aby nasze treści były dostępne dla jak największej liczby osób. Ponieważ nie chcemy pobierać od naszych użytkowników opłat za dostęp, musimy polegać na innych źródłach przychodów. W tym celu możemy przetwarzać określone kategorie Twoich danych osobowych na podstawie realizacji umowy. Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych może opierać się na wykonaniu umowy w celu zapewnienia poprawy skuteczności naszego produktu i naszej obsługi oraz w celu obliczenia naszych przychodów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Opieramy się na Twojej zgodzie, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, tworzenia Twojego profilu i jego dalszej personalizacji, przeprowadzania konkursu, umożliwiania korzystania z naszych forów i interakcji z innymi użytkownikami.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych celów przetwarzania Twoich danych osobowych można znaleźć w sekcji „Jak wykorzystujemy Twoje dane” niniejszej Polityki.

Retencja i bezpieczeństwo

Nie zbieramy ani nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów wyjaśnionych w niniejszej Polityce. Twoje dane osobowe przechowujemy przez różne okresy w zależności od celu ich zbierania.

Niektóre dane osobowe mogą być usuwane automatycznie na podstawie określonego harmonogramu (dane osobowe nieaktywnych użytkowników usuwamy po 12 miesiącach lub np. po wygaśnięciu sesji cookies).

Usuwamy dane osobowe, gdy cofniesz wcześniej wyrażoną zgodę, np. dane zebrane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Byłyby to Twoje dane osobowe, prywatne nawyki i zainteresowania, osobiste preferencje.

Dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, zostaną usunięte, gdy zdecydujesz się skorzystać z prawa do usunięcia.

Możemy ponadto przechowywać niektóre dane osobowe do celów praktyk biznesowych opartych na naszych uzasadnionych interesach, takich jak ulepszanie produktów i usług, zapobieganie nadużyciom, rejestrowanie lub egzekwowanie naszych praw – dane identyfikacji elektronicznej.
Regularnie dbamy o to, aby Twoje dane były aktualne i bezpiecznie przechowywane. W tym celu stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych przed przypadkową lub bezprawną utratą, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nieuprawnionym użyciem, potencjalnym naruszeniem danych oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych .
W oparciu o potrzeby biznesowe i wymogi bezpieczeństwa stosujemy ograniczenia kontroli dostępu do Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy, których wiedza i umiejętności są niezbędne do prawidłowego przetwarzania gromadzonych przez nas danych osobowych.

Twoje prawa

Przetwarzanie danych osobowych, które może mieć miejsce na tej stronie, dotyczy Ciebie i Twoich danych osobowych. W związku z tym jesteś uważany za osobę, której dane dotyczą, zgodnie z odpowiednim unijnym prawem o ochronie danych, a mianowicie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo skorzystać z praw wymienionych poniżej:

Prawo dostępu

Masz prawo otrzymać od nas odpowiedź na pytanie o przetwarzanie przez nas Twoich danych osobistych, a jeżeli będzie ona twierdząca, masz prawo poprosić o dostęp do tych danych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

W ograniczonych przypadkach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych.

 • Kiedy te dane nie są już konieczne do celów, do których zostały zebrane,
 • Kiedy cofnąłeś zgodę i nie ma już żadnych podstaw prawnych, które pozwalałyby na kontynuowanie ich przetwarzania,
 • Kiedy zaprotestowałeś przeciwko ich przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych praw zezwalających na dalsze przetwarzanie,
 • Kiedy dane zostały przetworzone bezprawnie lub
 • Kiedy muszą zostać usunięte, by wypełnić prawne zobowiązanie.

Będziemy zwolnieni z tego obowiązku, jeśli nie będzie to możliwe lub jeśli nie będzie można zweryfikować tożsamości wnioskodawcy, ponieważ jesteśmy w stanie działać tylko na weryfikowalne żądania konsumentów.

Prawo do poprawiania

Masz prawo poprosić nas o usunięcie nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych, masz również prawo uzupełnić niekompletne dane osobiste.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

W każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Po wyrażeniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich podstawowych wolności i praw, lub jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobistych w następujących okolicznościach:

 • Jeżeli uważasz, że dane są nieścisłe, to ich przetwarzanie może być ograniczone do czasu ich weryfikacji.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się bezprawnie, a Ty zażądasz ograniczenia zamiast usunięcia.
 • Kiedy nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, do których je zebraliśmy, ale Ty potrzebujesz ich z powodu roszczeń prawnych.
 • Jeżeli zaprotestowałeś przeciw przetwarzaniu przez nas w uzasadnionym interesie Twoich danych, na czas weryfikacji tego, czy nasz uzasadniony interes stanowi naruszenie Twoich fundamentalnych praw i wolności.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Masz prawo zaprotestować przeciw przetwarzaniu przez nas Twoich danych, włączając w to profilowanie, z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Po wyrażeniu przez Ciebie sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy mogli zaprezentować uzasadnione, nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności przyczyny na kontynuowanie przetwarzania, lub jeśli dalsze ich przetwarzanie jest konieczne do ustanowienia, realizacji, lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania danych, które od Ciebie pozyskaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie komputerowym (t.j. w wersji cyfrowej). Masz również prawo zażądać przekazania tych danych do innego podmiotu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli podstawą do przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, możesz cofnąć ją w każdej chwili bez podania przyczyny i bez opłat. Aby to zrobić, usuń swoje konto na Stronie.

Wycofanie zgody nie zmienia legalności przetwarzania, które odbywało się za Twoją zgodą, zanim została ona wycofana. Chcemy, abyś był świadomy, że po wycofaniu przez Ciebie zgody nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, a w konsekwencji świadczyć Ci naszych usług.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że Twoje prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Właściwy organ ochrony danych w państwach członkowskich UE może być określony na podstawie Twojego miejsca zwykłego pobytu lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Ponieważ mamy siedzibę w Danii, możesz skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych

The Danish Data Protection Authority 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Dania
Tel +45 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Jak skorzystać ze swoich praw

Jeśli uważasz, że Twoje prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Właściwy organ ochrony danych w kraju członkowskim UE Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych wyjaśnionych w niniejszej Polityce lub chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Zgodnie z § 4 RODO masz również, jako osoba, której dane dotyczą, prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected]

Strony trzecie, które przetwarzają twoje dane

Możemy dzielić się Twoimi danymi z osobami trzecimi. Osoby trzecie rozróżniamy w następujący sposób:

 • Podmioty pomagające nam w świadczeniu i ulepszaniu naszych usług (n.p. w analizie, utrzymaniu, reklamie, rozwoju). Mają one pozwolenie na przetwarzanie Twoich informacji w sposób konieczny do wykonywania zlecanych im zadań. Musisz wiedzieć, że jedynie my określamy cele i środki przetwarzania Twoich danych oraz to, które z nich zostaną przetworzone przy wypełnianiu zleconych zadań.
 • Organy władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości mają dostęp do Twoich danych w sytuacjach, kiedy jest to konieczne oraz kiedy ciąży na nas obowiązek prawny.
 • Osoby trzecie posiadające dostęp do naszego API, mogącego pokazywać Twoje porady, nazwę użytkownika, awatara, oceny, wyniki Twoich porad, a także kraj.

Możemy przekazywać Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu dalszego świadczenia naszych usług lub dalszego ich rozwoju. Podejmujemy wobec odbiorców Twoich danych wszelkie środki, aby zapewnić odpowiedni poziom ich zabezpieczenia określany przez właściwe prawa ochrony danych, w szczególności RODO.

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotowi znajdującemu się w kraju, którego poziom ochrony danych został uznany za wystarczający przez Komisję Europejską. Możesz dowiedzieć się więcej o krajach o odpowiednim poziomie ochrony danych tutaj.

Z odbiorcami Twoich danych będziemy zawierać konieczne Porozumienia o Ochronie Danych zawierające Standardowe Klauzule Umowne wydawane przez Komisję Europejską oraz zobowiązujące wyżej wymienionych odbiorców danych do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń określonych przez właściwe prawo ochrony danych, w szczególności RODO, w stosunku do Twoich danych osobistych.

“This privacy notice is based on an open-sourced design from Juro and Stefania Passera – get your own free privacy policy template.”

All icons provided in this Policy are a part of the “DaPIS: the Data Protection Icon Set” property of gdprbydesign.cirsfid.unibo.it. All icons were permissibly redesigned, while some were originally developed by our company’s Creative and Design team.”