Regulamin uczestnictwa i nagradzania za udział w ankiecie

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i nagradzania uczestników ankiety na stronie internetowej Goal.pl.

Uczestnictwo

1. Aby wziąć udział w ankiecie organizowanej przez goal.pl i mieć możliwość wygrania nagrody, uczestnik musi być rezydentem w Polsce. 

Jak wziąć udział: 

1. Udział w ankiecie z nagrodami jest całkowicie bezpłatny. 

2. Uczestnicy muszą wypełnić ankietę na temat swoich preferencji dotyczących strony internetowej Goal.pl.  

3. Uczestnicy mogą wypełnić ankietę tylko raz. 

4. Udział w badaniu grup fokusowych jest otwarty od 15.03.2021 i kończy się 28.03.2021 

5. Odpowiedzi uczestników zostaną wykorzystane do zrozumienia preferencji i oczekiwań użytkowników strony internetowej Goal.pl.

6. Maksymalnie pięciu uczestników otrzyma nagrody. 

7. Nagrodzeni zostaną 30. uczestnik ankiety, 60. uczestnik ankiety, 90. uczestnik ankiety, 120. uczestnik ankiety i 150. uczestnik ankiety. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej goal.pl 01.04.2021, a organizatorzy skontaktują się z nimi w celu przekazania nagród. 

Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymają książki o tematyce piłkarskiej. Pierwsza nagroda – Książka pt. “1312. Incognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie”. Druga nagroda – Książka pt. “1312. Incognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie”. Trzecia nagroda – Książka “Dziedzictwo Barcelony. Dziedzictwo Cruyffa”. Czwarta nagroda – Książka “Dziedzictwo Barcelony. Dziedzictwo Cruyffa”. Piąta nagroda – Książka “Futbonomia”. 

2. Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami w celu uzgodnienia szczegółów przekazania nagród. 

3. Organizatorzy przekażą nagrody w ciągu maksymalnie 30 dni od ich rozliczenia i weryfikacji. 

4. Nagroda nie podlega opodatkowaniu w Polsce. 

Dane osobiste

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe uczestników w bezpieczny sposób do 30 kwietnia 2021 roku. Odpowiedzi, które otrzymujemy dzięki tej ankiecie, są dla nas ważne, aby poznać preferencje i oczekiwania użytkowników strony internetowej Goal.pl. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do prywatności. 

Naruszenie zasad 

Jeśli uczestnik ankiety wypełni ją więcej niż jeden raz, zostanie to uznane za działanie niezgodne z regulaminem.

Jeśli uczestnik dopuści się naruszenia, zostanie ukarany według naszego wyłącznego uznania. 

Kary obejmują unieważnianie/usunięcie głosów. Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszy głos a uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu nagród. 

Skargi

Wszelkie kwestie lub wątpliwości, które nie mają jasnych wytycznych w powyższych zasadach, zostaną rozpatrzone według zasad polskiego prawa. 

Jeśli chcesz zakwestionować niektóre z naszych decyzji, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] nie później niż 01.04.2021. Wszelkie ewentualne spory prawne podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przed właściwymi sądami.

Komentarze